Edward

Edward Szumilak

Jestem psychoterapeutą Gestalt oraz pedagogiem. Obecnie realizuję trzeci rok czteroletniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), gdzie zdobyłem uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Dzięki integralnemu podejściu, w zależności od potrzeb, w swojej pracy wykorzystuję dodatkowo elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej oraz systemowej. Wierzę, że każdy człowiek ma potencjał i zasoby do tego, aby odnaleźć prawdziwego siebie oraz naturalną tendencję do rozwoju. Staż kliniczny realizowałem na dziennym oddziale psychiatrycznym w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej. Doświadczenie zdobywałem również w telefonie wsparcia dla osób w samotności. Pracowałem jako psychoterapeuta w Ośrodku Wsparcia Dzieci i Młodzieży MONAR. Obecnie współpracuję również z Ośrodkiem Psychoterapii dla Młodzieży i Młodych Dorosłych w Warszawie – Inne miejsce.

Od wielu lat wciąż odkrywam oraz poznaję siebie w ramach warsztatów treningów interpersonalnych, a także w ramach indywidualnego procesu terapeutycznego i uważam to za jedne z moich najcenniejszych doświadczeń. Rozwijając swoje zainteresowania w obszarze analizy transakcyjnej i mentoringu byłem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (PTAT) oraz stowarzyszenia mentorów.

Jestem również magistrem zarządzania zasobami ludzkimi. Od 20 lat zdobywam doświadczenie między innymi jako rekruter, trener i menedżer w HR. Dlatego poza trudnościami osobistymi rozumiem również problemy zawodowe oraz te związane z funkcjonowaniem w tak zwanym „biznesie”. W obszarze zarządzania jestem zwolennikiem zmian oraz usprawnień z jednoczesnym zachowaniem dużej uważności na potrzeby innych osób oraz na potrzeby własne. Prywatnie jestem mężem, miłośnikiem zwierząt, wędrówek górskich, muzyki oraz podróży motocyklowych. Ważni się dla mnie bliscy oraz dobre relacje, szanuje zdrowie, bo wiem, że dzięki niemu łatwiej mi będzie zrealizować marzenia.

Wspierając swoich klientów, towarzyszę im w procesie zmiany z uważnością, troską, akceptacją, z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa i anonimowości. Pracuje pod stałą superwizją w oparciu o kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

„Dojrzałość oznacza branie odpowiedzialności za swoje życie, życie na własną rękę.”  
Fritz Perls

Wykształcenie 

Psychoterapia – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (w trakcie)

Psychologia kliniczna – studia magisterskie II st. WSB, Poznań (w trakcie)

Psychoterapia - Szkoła Gestalt

Pedagogika – Akademia Krakowska

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szkolenia

Praca z traumą w psychoterapii Gestalt.

Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – jak pracować jako psycholog lub psychoterapeuta?

Interwencja kryzysowa - jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?

Praktyczne metody pracy z traumą relacyjną (traumą typu II) u dzieci i nastolatków.

Wspieranie rozwoju i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Certyfikacja

Konsultant Profi Competence Test

Publikacja

Mentoring w procesie doskonalenia zawodowego, [w:] Mentoring w praktyce. Partnerstwo w relacji, wsparcie w rozwoju, [pod red.] A. Stanković

Zapraszamy na spotkanie!